Město Písek

Důvodů proč navštívit Písecko je mnoho. Nejznámější atraktivitou je beze sporu Kamenný most v Písku z druhé poloviny 13. století, který pojí břehy zlatonosné řeky Otavy. Na Písecku je k vidění mnoho dalších zajímavých mostů. Vaši pozornost si zaslouží i několik muzeí a památníků, hrady i zámky, jedinečné industriální stavby, zážitkové expozice a další poutavá místa.

Na břehu řeky Otavy založili čeští králové v polovině 13. století hrad a město Písek. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem rozsáhlého kraje, který se nazýval Prácheňský.

Historické centrum Písku je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Navštivte město Písek

Více informací i přehled kulturních a jiných akcí najdete na oficiálních stránkách města