Cena za dlouholetý přínos pro město Písek v oblasti kultury

Na Městských slavnostech Dotkni se Písku 2018 obdržela TCS Louisiana od starostky města Písku Cenu za dlouholetý přínos pro město Písek v oblasti kultury.

Děkujeme za podporu!